Privacy Policy

Privacy policy

Lectrrland bvba hecht belang aan uw privacy.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In het geval van onze betalende diensten hebben wij deze informatie nodig op onze diensten te kunnen verstrekken en de nodige (facturatie)gegevens te kunnen bekomen. Wij garanderen dat deze informatie enkel tijdelijk gebruikt zal worden in het kader ons klantenbeheer, of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te kunnen stellen.

Garantie

Wij gruwelen zelf van direct marketing, nieuwsbrieven en consoorten en zullen uw gegevens nooit hiervoor gebruiken. Wij eerbiedigen de privacy van uw persoonlijke informatie en hebben op verschillende niveau's veiligheden ingebouwd op deze informatie te beschermen. Hoewel we constant investeren in de veiligheid van onze website engageren we ons er toe om gebeurlijke datalekken binnen de 24u te rapporteren bij de bevoegde instanties, alsook bij de gebruikers zelf.

Uw rechten als gebruiker

Conform de Belgische wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de Europese GDPR wetgeving beschikt u als gebruiker over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lectrrland bvba (Verbroederingstraat 6, 9050 Gentbrugge - info@lectrr.be), gratis een schriftelijk uittreksel bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of onvolledig zouden zijn.

Bovendien beschikt u over het recht vergeten te worden en uit onze dataregisters te worden geschrapt.

Welke gegevens verzamelen wij, en waarvoor?

Indien u aankopen doet in onze webshop of via mail dan houden wij uw gegevens bij voor facturatie en de daarbij horende fiscale aangiftes. Wij zijn wettelijk verplicht om deze informatie een aantal jaar bij te houden in onze boekhouding, en deze gegevens te delen met FOD Financiën en andere instanties waartoe wij door de wet worden verplicht.

De betalingen die u uitvoert op onze webshop wordt uitgevoerd via Stripe, in de VS. Zij verwerken enkel uw (versleutelde) betalingsgegevens, en krijgen van ons verder geen data. Voor meer informatie over de manier waarop zij uw data gebruiken kan u terecht op Stripe Privacy Policy

Om uw bestelling te verzenden doen wij beroep op de diensten van Bpost. Zij verwerken enkel uw verzendingsgegevens, en krijgen verder van ons geen data. 
Voor meer informatie over de manier waarop zij uw data gebruiken kan u terecht op Bpost Privacy Policy.

Lectrrland bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het type van uw browser of uw IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Lectrr-site bent gekomen of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Lectrr-site permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Dit doen wij door middel van cookies.

Lectrrland bvba maakt gebruik van Google Analytics om een beter overzicht te krijgen van de manier waarop u onze site gebruikt.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Graag wijzen wij er ook op dat er er een opt-out bestaat voor Google Analytics: Opt-Out

Voor meer informatie over de manier waarop Google uw data gebruikt kan u terecht op Google Privacy Policy