Copyright-informatie

Auteursrechtenverklaring

Copyright ©2001-2014 Steven Degryse, auteur onder het pseudoniem Lectrr, en vertegenwoordigd door LectrrLand BVBA, tenzij anders vermeld (*). Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, cartoons, illustraties, afbeeldingen, geluiden, programmatuur filmpjes, en andere materialen op deze site zijn eigendom van Lectrr en de bij hem aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Deze site, en zijn inhoud valt, onder de Belgische auteurswet, met name de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om klein huishoudelijke (dus niet-commerciële) en strikt persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomen. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Gebruiksrechten

Gebruiksrechten kunnen worden verleend, maar enkel onder schriftelijke toestemming van de auteur of de agent van de auteur, die de auteur rechtmatig vertegenwoordigt. Deze agent, Comichouse, kan u bereiken op mail@comichouse.nl of op http://www.comichouse.nl

(*) Auteursrechten bij de columns liggen bij de respectievelijke auteurs, en zijn aldus voor deze auteur voorbehouden, volgens de wet op de auteursrechten en naburige rechten, zoals die bekend staan in het land van oorsprong van de respectievelijke auteurs. Meer informatie omtrend de auteursrechten op de columns kunt u verkrijgen per mail op info@lectrrland.be.

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze auteursrechtenverklaring zoals deze geplaatst is in op dit domein van de site.