20 AOû 2018

Elon Musk

Elon Musk zegt dat hij 120 uur per week werkt. 

Elon Musk déclare travailler 120 heures par...

Cartoons sans liens. Du tout.

 

19 JUN 2018

Presidential seal

 

12 MAR 2012

Investir est un verbe

 

07 AVR 2015

Jeune Bâtisseurs